Maskiner

Till Kari Lahtinens maskiner hör bland annat en Valmet-maskin. Almänna maskinjobb gör Lahtinen med två jordbrukstraktorer.